רישוי עסקים – בטרם נעצב את החלל

לא כל העסקים טעוני רישוי. אולם, לאלו שכן - יש להוציא רישיון עסק למקום. יש להבין את תקנות הרישוי ולהתייחס אליהן, ועל פיהן לתכנן את החלל. כמות האנשים, תפעול מטבח ובר, איזה סוג של אוכל, איכות הסביבה וכדומה.

רישוי עסקים

יש להבין את תקנות הרישוי ולהתייחס אליהן, ועל פיהן לתכנן את החלל.    
(כמות האנשים, תפעול מטבח ובר, איזה סוג של אוכל, איכות הסביבה וכדומה).   
   **מומלץ להיעזר ביועץ רישוי.   

  1. ראשית, יש להכין סקיצה ראשונית של המקום, אותה יש להגיש ליועץ הרישוי והוא יבדוק את הסקיצה מול הגורמים המורשים.
    עבודת מעצב חייבת להיעשות בשיתוף הדוק עם יועץ רישוי העסקים.    
    הבקשה לרישיון עסק מוגשת לרשות המקומית (עירייה).

בטיחות

כל תכנון מסחרי דורש תכנית בטיחות על ידי יועץ בטיחות מורשה.   
התכנון צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות: מרחקי מילוט, מעברים תקניים, כיבוי אש, מדרגות, יציאות חירום וכדומה.    

עבודת  המעצב  חייבת להיעשות בשיתוף הדוק עם יועץ הבטיחות.           
התכניות מוגשות לגופים השונים – כיבוי אש, משטרה.

מומלץ להבין מהי תוחלת החיים של הפרויקט (האם לפרק זמן קצוב?

האם המקום הוא ארעי?

האם המקום בשכירות קצובה בזמן?

שאלות אלו ישפיעו על תקציב הפרויקט, מורכבות התכנון ,עיצוב וגם על לוחות הזמנים.

לא ניתן להעתיק תוכן מאתר זה. כל הזכויות שמורות לאוריאל שטרן